pondělí 10. září 2007

Příhrazy - III. díl

Seriál o nápisu v Příhrazských sklalách je u konce. Na můj dotaz velmi ochotně odpověděla Doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc. - přední česká překladatelka moderní izraelské literatury, působící na Filozofické fakultě v Praze. Mnohokrát ji za to děkuji. A musím dodat, že z pěti oslovených institucí mi jako jediná odpověděla.
Tak a teď k tomu nápisu. Nejdřív si to shrňme - nápis nalezli David a Alena Svobodovi na zapadlém místě v Příhrazských skalách, je vyrytý do pískovce a vybarvený uhlem. Celková délka přesahuje dva metry. Debatou o smyslu a znění nápisu jsme se dlouho zabývali až z toho vzniklo několik teorií. Jak se nyní ukazuje, všechny naše předpoklady byly naprosto milné. Písmo nápisu na skále je hebrejské a zní: "Ha-elohim tov u-chasdo le-olam", což v překladu znamená "Bůh je dobrý a jeho milost /trvá/ navěky". David Svoboda poté o nápisu prohlásil v SMS: "To je krásný". Ano, je. Jediná věc, která zůstane nezodpovězena je kdo a proč to tam napsal.
Bůh to ví.

Žádné komentáře: